<div align="center"> <h1>Guide C++</h1> <h3>Strona o programowaniu w Języku C++ z wykorzystaniem WinAPI</h3> <p>c++,programowanie,kurs c++,kurs winapi,kurs programowania,porady,wskazówki,api,winapi,winapi32,podręcznik,przewodnik</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.guidecpp.cal.pl" rel="nofollow">http://www.guidecpp.cal.pl</a></p> </div>